Bitcoin tăng khi thị trường kỳ vọng Fed cắt...

Giá Bitcoin tăng cao hơn vào sáng nay khi các nhà đầu tư chuẩn bị …