Tại sao giao tiếp hiệu quả giữa hỗ trợ nguồn của bạn và thiết bị CNTT quan trọng là quan trọng

Một UPS phải cảnh báo tất cả các thiết bị CNTT mà nó hỗ trợ trong mọi trường hợp mất điện, để cho phép khả năng tắt máy có trật tự. Khả năng liên lạc của UPS cũng mang lại những lợi ích khác, bao gồm quản lý nhiều cài đặt UPS và phân phối dữ liệu cho các ứng dụng chẩn đoán bảo trì phòng ngừa và chẩn đoán lỗi. Được ủy quyền bởi Mike Elms, Giám đốc kỹ thuật của Kohler Uninterruptible Power, một công ty của Kohler, bài viết này xem xét cách các UPS có thể truyền thông tin cảnh báo và trạng thái cục bộ hoặc chuyển nó vào mạng doanh nghiệp để phân phối qua và ngoài tổ chức của nhà điều hành.

Bộ lưu điện cung cấp nguồn điện liên tục thiết yếu trong quá trình xáo trộn hoặc hỏng hóc chính. Nếu nguồn cung cấp chính giảm xuống dưới giới hạn dung sai điện áp của tải trọng tới hạn, ắc quy của UPS sẽ duy trì nguồn điện liên tục cho tải. Tuy nhiên, trong khi quyền tự chủ về pin của UPS thường là 10 – 30 phút, thì việc mất điện trong một giờ trở lên không phải là không xác định ở Anh. Nếu quyền tự chủ của pin bị vượt quá, việc mất điện cho tải sẽ chỉ bị trì hoãn chứ không bị ngăn chặn – và nếu tải bao gồm thiết bị CNTT, hậu quả của việc mất điện như vậy có thể vượt quá thời gian bị mất trong sự kiện: Phần cứng có thể bị hỏng vĩnh viễn và tệ hơn nữa là dữ liệu có thể bị phá hủy

Do đó, khi tải trọng bao gồm CNTT hoặc thiết bị nhạy cảm khác, điều quan trọng là quyền tự chủ pin của UPS được bổ sung bằng khả năng truyền thông sự cố hỏng hóc chính và trạng thái của chính nó cho bất kỳ thiết bị liên quan nào. Một máy phát điện dự phòng , nếu có, có cảm biến riêng cho sự cố chính, nó ổn định và đồng bộ hóa với UPS trong thời gian tự chủ pin. Trong trường hợp không có máy phát điện , cảnh báo mất điện cho phép thiết bị CNTT tự động tắt, duyên dáng và an toàn.

Tuy nhiên, tín hiệu ‘mất điện’ đơn giản sẽ không đủ, bởi vì không ai muốn máy phát điện khởi động hoặc mạng máy tính ngừng hoạt động trừ khi sự kiện chính thực sự bảo đảm. Do đó, các giao tiếp UPS thực tế đơn giản nhất bao gồm một bộ các tiếp điểm báo động không có vôn. Các tín hiệu đầu tiên cho thấy UPS đang chạy bằng pin và tín hiệu thứ hai khi pin đạt đến mức thấp được xác định trước. Hệ thống CNTT của khách hàng phản ứng với tín hiệu đầu tiên bằng cách khởi động bộ hẹn giờ, thiết lập lại nếu nguồn điện được phục hồi. Nếu hết giờ hoặc nếu nhận được tín hiệu ‘pin yếu’, hệ thống máy khách sẽ bắt đầu tắt máy được quản lý.

 

Leave a Reply