máy bộ đàm biển

 • in trang này

Radio biển là thiết bị an toàn thiết yếu và có thể là cách duy nhất để:

 • liên lạc với các thuyền khác hoặc các nhóm cứu hộ hàng hải
 • nhận được cảnh báo điều hướng và cập nhật thời tiết.

Người chèo thuyền và tất cả phi hành đoàn nên biết:

 • Làm thế nào để vận hành tất cả các đài phát thanh hàng hải trên thuyền của bạn
 • sự cố và tần số an toàn
 • Làm thế nào để định dạng đúng và truyền thông điệp đau khổ và an toàn.

Giấy phép và chứng chỉ

Theo quy định của liên bang, bạn cần có chứng chỉ vận hành để sử dụng radio VHF và HF.

Nhiều trạm cứu hộ hàng hải tình nguyện cung cấp các khóa học radio hoặc có thể cho bạn biết nơi nào có khóa học địa phương. Thông tin thêm về việc cấp phép radio và nhà khai thác có thể được tìm thấy tại trang web của Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc .

Mạng lưới vô tuyến biển bị nạn

Hàng hải an toàn Queensland có dịch vụ theo dõi 24 giờ để bao quát hầu hết các vùng nước ven biển liền kề giữa Cooktown và biên giới New South Wales trên các kênh VHF 16 và 67 cho các cuộc gọi khẩn cấp và khẩn cấp.

Các tổ chức cứu hộ hàng hải tình nguyện (Lực lượng bảo vệ bờ biển tình nguyện Úc và Cứu hộ hàng hải tình nguyện) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ mạng vô tuyến biển bị nạn ven biển. Họ duy trì một chiếc đồng hồ nghe trong giờ hoạt động, sau đó được chuyển đến các trung tâm dịch vụ giao thông tàu biển Safety Safety Queensland sau nhiều giờ.

mt918a.jpg

Liên lạc đài phát thanh hàng hải

Để biết thông tin về các trạm cứu hộ tình nguyện và tần suất được theo dõi trong khu vực của bạn, vui lòng truy cập:

 • Danh sách định vị flotilla tình nguyện viên bảo vệ bờ biển Úc
 • Cứu hộ biển Queensland
 • Đài phát thanh biển Moreton Bay .

Tần số vô tuyến

Bộ thu phát MF / HF:

 • Đối với sự cố và gọi sử dụng 4125, 6215, 8291KHz.
 • Đối với các cảnh báo điều hướng sử dụng 8176KHz.

Máy thu phát VHF:

 • Sử dụng kênh 16 và kênh 67 làm phần bổ sung.

Bộ thu phát 27 MHz:

 • Sử dụng 27,88 MHz (kênh 88) và 27,86 MHz làm phần bổ sung.

Thủ tục cuộc gọi vô tuyến chính

Các cuộc gọi thường xuyên Cuộc gọi đau khổ Cuộc gọi khẩn cấp Cuộc gọi an toàn
Thuyền được khuyến khích mạnh mẽ để đăng nhập / tắt với trạm hàng hải tình nguyện địa phương của họ và cập nhật các thay đổi về vị trí và ý định. Cuộc gọi gặp nạn ‘mayday’ chỉ có thể được sử dụng nếu thuyền gặp nguy hiểm nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra và cần hỗ trợ ngay lập tức (ví dụ nếu thuyền bị chìm hoặc bốc cháy). Cuộc gọi này được ưu tiên hơn tất cả các truyền khác. Tần số nhiễu là VHF 16, 27,88 MHz hoặc HF 4125, 6215, 8291 kHz. Cuộc gọi khẩn cấp ‘pan pan’ nên được sử dụng khi cuộc gọi gặp nạn không thể được biện minh nhưng một thông điệp rất khẩn cấp về sự an toàn của thuyền của bạn hoặc một người cần được truyền đi (ví dụ: tàu của bạn bị vô hiệu hóa và trôi dạt vào bờ hoặc thuyền viên bị ốm nặng). Tần số cuộc gọi đau khổ có thể được sử dụng. Cuộc gọi an toàn ‘securite’ nên được sử dụng để phát cảnh báo điều hướng quan trọng đến các trạm khác (ví dụ cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hoặc nếu bạn thấy một vật thể nổi lớn có thể làm hỏng thân tàu).
Thủ tục gọi:

 • ghi rõ thuyền / nhóm bạn đang gọi (nói 3 lần)
 • ‘đây là – tên thuyền của bạn’ (nói 3 lần)
 • ghi rõ thông điệp
 • ‘kết thúc’.
 • Chờ hồi âm.
Thủ tục gọi:

 • ‘Mayday, Mayday, Mayday’
 • ‘đây là – tên và dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến của thuyền gặp nạn’ (nói 3 lần)
 • ‘ngày thường’
 • ‘tên và dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến của thuyền’
 • ‘chi tiết về vị trí của thuyền’
 • ‘bản chất của đau khổ và cần hỗ trợ’
 • “Thông tin khác, bao gồm số người trên tàu, mô tả tàu và ý định”.
Thủ tục gọi:

 • ‘pan pan, pan pan, pan pan’
 • ‘xin chào tất cả các trạm, xin chào tất cả các trạm, xin chào tất cả các trạm’
 • ‘đây là – tên và dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến của thuyền’ (nói 3 lần)
 • ‘chi tiết về vị trí của thuyền’
 • ‘chi tiết hỗ trợ cần thiết và thông tin khác’.
Thủ tục gọi:

 • ‘say-chữa-e-tay, nói-chữa-e-tay, nói-chữa-e-tay’ (BẢO MẬT)
 • ‘xin chào tất cả các trạm, xin chào tất cả các trạm, xin chào tất cả các trạm’
 • ‘đây là – tên và dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến của thuyền hoặc trạm bờ của bạn’ (nói 3 lần)
 • ‘chi tiết cảnh báo’.

Lưu ý: Cuộc gọi an toàn ban đầu có thể được thực hiện với tần suất gặp sự cố, nhưng bạn nên thay đổi thành tần số làm việc để phát thông báo an toàn.

>>> Tìm hiểu thêm

Máy bộ đàm HYT

Leave a Reply